Es | En

You are here

Publications

  Build up Skills Poland - Analiza status quo

  Kwalifikacja zawodowe i kadry dla zieloneo budownictwa - "Ocena bieżącejsytuacji w sektorze budownictwa zawodoweo w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia efektywności energtycznej i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii", Warszawa, sierpień 2012

  Polish

  Build up Skills Poland - Strategia podnoszenia kwalifikacji

  Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energtyczną budynków

  Polish

  Build up Skills Poland - Road Map Report

  1.

  English

  Poster_Roadmap

  English

  Vlastny material_3 návrh_v.3_cisty

  Slovak

  Príloha c. 7_cinnosti KCEB_v.3_cisty

  Slovak

  Príloha c. 5_stavebnictvo_v.3_cisty

  Slovak

  Príloha c. 4_politiky EE a OZE_v.3_cisty

  Slovak

  Príloha c. 3_zelene zrucnosti_v.3_cisty

  Slovak

  Príloha c. 2_akcny plan a casovy harmonogram_v.3_cisty

  Slovak

  Pages